PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:35,700,000

GKM: 32,130,000 đ

Lò vi sóng Brandt ME1245M

GNY:25,000,000

GKM: 16,550,000 đ

Lò vi sóng Brandt ME1040X

GNY:21,600,000

GKM: 19,400,000 đ

Lò vi sóng Brandt ME1030W

GNY:22,000,000

GKM: 13,145,000 đ

Lò vi sóng Brandt ME1030X

GNY:13,600,000

GKM: 12,240,000 đ

Lò vi sóng Brandt CE3252B

GNY:12,900,000

GKM: 11,600,000 đ

Lò vi sóng Brandt CE2642B/S

GNY:11,900,000

GKM: 7,945,000 đ

Lò vi sóng Brandt SE2618S

GNY:5,990,000

GKM: 4,312,000 đ

Lò vi sóng Romal RM 23L

GNY:13,690,000

GKM: 8,190,000 đ

Lò vi sóng Napoli CA 23.2G

GNY:27,599,000

GKM: 18,749,000 đ

Lò vi sóng Teka MWL 32 BIS

GNY:34,199,000

GKM: 23,497,000 đ

Lò vi sóng Teka MCL 32 BIS

GNY:5,000,000

GKM: 4,500,000 đ

Lò Vi Sóng Bomann MWG 2237 CB

GNY:6,660,000

GKM: 5,994,000 đ

Lò Vi Sóng Bomann MWG 2281 H CB

GNY:14,399,000

GKM: 9,784,000 đ

Lò vi sóng Teka MWS 20 BIS

GNY:3,399,000

GKM: 2,594,000 đ

Lò vi sóng Teka MWE 210G

GNY:20,999,000

GKM: 14,394,000 đ

Lò vi sóng Teka MWS 22 EGL

GNY:17,699,000

GKM: 11,983,000 đ

Lò vi sóng Teka MWS 22 BI

GNY:18,429,000

GKM: 11,799,000 đ

Lò vi sóng Teka MWL 20 BI