PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:7,500,000

GKM: 5,500,000 đ

Lò vi sóng Cata MC 20 IX

GNY:7,950,000

GKM: 6,700,000 đ

Lò vi sóng Cata MC 20 D ENC

GNY:14,500,000

GKM: 11,400,000 đ

Lò vi sóng Cata MC 25 GTC WH

GNY:12,000,000

GKM: 7,900,000 đ

Lò vi sóng Cata MC 28 D BK

GNY:22,900,000

GKM: 18,940,000 đ

Lò vi sóng Bauer BM 451E

GNY:22,616,000

GKM: 15,969,000 đ

Lò vi sóng Bosch HMT85MR53

GNY:10,532,000

GKM: 9,478,000 đ

Lò vi sóng Amica AMG20BF

GNY:10,440,000

GKM: 8,350,000 đ

Lò vi sóng Amica AMM25BI

GNY:9,437,000

GKM: 7,500,000 đ

Lò vi sóng Amica AMM20BI

GNY:13,500,000

GKM: 7,449,000 đ

Lò vi sóng Bosch HMT72G650

GNY:13,920,000

GKM: 10,797,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch HMT72M654

GNY:14,325,000

GKM: 7,447,000 đ

Lò vi sóng Bosch HMT75M624

GNY:15,352,000

GKM: 9,695,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch HMT75M664

GNY:25,250,000

GKM: 18,664,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch BFL634GS1

GNY:28,560,000

GKM: 18,459,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch BFL634GB1

GNY:26,250,000

GKM: 15,898,000 đ

Lò Vi Sóng Bosch BFL634GW1

GNY:10,800,000

GKM: 7,500,000 đ

Lò vi sóng Kaff KF-MC02

GNY:8,540,000

GKM: 7,200,000 đ

Lò vi sóng Kaff KF-MC01