GNY:5,500,000

GKM: 5,000,000 đ

Giá xoay đa năng tủ góc

GNY:1,815,000

GKM: 1,650,000 đ

Giá xoay tròn đa năng mạ crome

GNY:1,496,000

GKM: 1,360,000 đ

Mâm xoay 1/2 mạ crome 5 lớp

GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000 đ

Mâm xoay 3/4, để xoong nồi 2 tầng