HÃNG SẢN XUẤT

Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HM

GNY:7,634,000

GKM: 6,940,000đ

Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HM

Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HG
Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HT
Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HM

GNY:6,380,000

GKM: 5,800,000đ

Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HM

Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HG
Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HT
Giá xoay đa năng tủ góc

GNY:5,500,000

GKM: 5,000,000đ

Giá xoay đa năng tủ góc

Giá xoay đa năng tủ góc Lắp cho tủ 1 cánh
Giá xoay tròn đa năng mạ crome

GNY:1,815,000

GKM: 1,650,000đ

Giá xoay tròn đa năng mạ crome

Mâm xoay 1/2 mạ crome 5 lớp

GNY:1,496,000

GKM: 1,360,000đ

Mâm xoay 1/2 mạ crome 5 lớp

Mâm xoay 3/4, để xoong nồi 2 tầng

GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000đ

Mâm xoay 3/4, để xoong nồi 2 tầng

Mâm xoay tròn 360 độ inox
Mâm xoay 3 phần 4 inox
Kệ xoay 360 Faster FS RB360S

GNY:3,150,000

GKM: 2,835,000đ

Kệ xoay 360 Faster FS RB360S

Kệ xoay liên hoàn Faster FS CB400RS/LS

GNY:7,500,000

GKM: 7,500,000đ

Kệ xoay liên hoàn Faster FS CB400RS/LS

Góc xoay 270 độ Faster FS RB270S

GNY:2,550,000

GKM: 2,295,000đ

Góc xoay 270 độ Faster FS RB270S

Mâm xoay 180 độ Faster FS RB180S

GNY:2,300,000

GKM: 2,070,000đ

Mâm xoay 180 độ Faster FS RB180S

Góc xoay liên hoàn Faster FS M0201L

GNY:5,500,000

GKM: 4,950,000đ

Góc xoay liên hoàn Faster FS M0201L