PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:15,800,000

GKM: 10,248,000 đ

Máy Hút Mùi Uber U109

GNY:17,700,000

GKM: 11,710,000 đ

Máy Hút Mùi Uber U209

GNY:9,500,000

GKM: 5,700,000 đ

Maý hút mùi Topy TP 388N

GNY:12,890,000

GKM: 10,312,000 đ

Hút mùi Kocher K2080V

GNY:10,690,000

GKM: 8,552,000 đ

Hút mùi Kocher K225C 700mm

GNY:11,690,000

GKM: 9,352,000 đ

Hút mùi Kocher K225C 900mm

GNY:7,090,000

GKM: 5,672,000 đ

Hút mùi Kocher K228C 700mm

GNY:8,590,000

GKM: 6,872,000 đ

Hút mùi Kocher K228C 900mm

GNY:8,990,000

GKM: 7,192,000 đ

Hút mùi Kocher K228T 700mm

GNY:7,990,000

GKM: 6,392,000 đ

Hút mùi Kocher K228T 900mm

GNY:5,190,000

GKM: 4,152,000 đ

HÚT MÙI KOCHER K8370

GNY:12,150,000

GKM: 9,100,000 đ

Hút mùi Dmestik LARA 90 LCD

GNY:4,850,000

GKM: 3,700,000 đ

Máy hút mùi AB 700KB

GNY:5,950,000

GKM: 4,462,000 đ

Máy hút mùi Arber AB703SL

GNY:6,200,000

GKM: 4,012,000 đ

Máy hút mùi Arber AB701SL