PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:33,900,000

GKM: 27,900,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA MIRAGE PREMIUM 900

GNY:62,900,000

GKM: 53,600,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA ATLANTA 900

GNY:41,500,000

GKM: 35,300,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA ORION 900

GNY:31,900,000

GKM: 27,200,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA LICEO 900

GNY:35,900,000

GKM: 30,500,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA ARCO BLACK 900

GNY:32,900,000

GKM: 2,800,000 đ

Máy hút mùi đảo Nodor ISLA SOL 400

GNY:52,900,000

GKM: 46,000,000 đ

Máy hút mùi treo tường Nodor LIRA INOX 900

GNY:9,500,000

GKM: 8,820,000 đ

Máy hút mùi Munchen AM 8122 IX

GNY:5,750,000

GKM: 3,000,000 đ

Máy hút mùi Arber AB -TM01

GNY:5,950,000

GKM: 4,750,000 đ

Máy hút mùi Arber AB-TM02

GNY:6,150,000

GKM: 4,850,000 đ

Máy hút mùi Arber AB-TM03

GNY:21,500,000

GKM: 19,300,000 đ

Máy hút mùi Munchen AM 335