PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HDMI 91 IX

GNY:26,000,000

GKM: 23,400,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HZV 9 IX

GNY:18,000,000

GKM: 16,200,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HC 9 IX / 1

GNY:19,900,000

GKM: 17,910,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HD90E

GNY:12,500,000

GKM: 11,250,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HE 90 T F IX

GNY:12,600,000

GKM: 12,340,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HB 90.E F IX

GNY:8,500,000

GKM: 7,650,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HBT9IX

GNY:11,500,000

GKM: 11,350,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HB 60.E IX

GNY:6,900,000

GKM: 6,210,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HL 60.E IX

GNY:9,000,000

GKM: 9,000,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston HES 60.E IX

GNY:7,580,000

GKM: 7,000,000 đ

Hút mùi Benza BZ 770SB

GNY:6,390,000

GKM: 6,390,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ 770 Deluxe

GNY:3,380,000

GKM: 2,707,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-860S

GNY:3,480,000

GKM: 2,600,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-870S

GNY:3,180,000

GKM: 3,180,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-860B

GNY:3,280,000

GKM: 2,700,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-870B

GNY:3,590,000

GKM: 3,300,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-600DI

GNY:3,780,000

GKM: 3,000,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-700DI