PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,600,000

GKM: 3,100,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-700DM

GNY:3,480,000

GKM: 3,200,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-600DM

GNY:3,980,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-570S

GNY:3,680,000

GKM: 3,350,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-560S

GNY:7,580,000

GKM: 6,590,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-370

GNY:5,980,000

GKM: 5,349,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-270

GNY:6,180,000

GKM: 6,180,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-290

GNY:5,480,000

GKM: 4,495,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-170

GNY:5,680,000

GKM: 5,200,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-190

GNY:6,580,000

GKM: 6,054,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ 970SA

GNY:6,580,000

GKM: 6,580,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SA

GNY:7,080,000

GKM: 5,300,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SBB

GNY:7,080,000

GKM: 5,972,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SB

GNY:6,980,000

GKM: 6,300,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-9700SBB

GNY:6,880,000

GKM: 3,850,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SB

GNY:16,800,000

GKM: 11,600,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-909-GT-09

GNY:6,400,000

GKM: 4,900,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-09

GNY:6,200,000

GKM: 5,150,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-07