PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,600,000

GKM: 1,748,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-700DM

GNY:3,480,000

GKM: 1,358,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-600DM

GNY:3,980,000

GKM: 1,834,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-570S

GNY:3,680,000

GKM: 1,909,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-560S

GNY:6,580,000

GKM: 1,409,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-370

GNY:5,980,000

GKM: 2,398,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-270

GNY:6,180,000

GKM: 3,039,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-290

GNY:5,480,000

GKM: 2,722,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-170

GNY:5,680,000

GKM: 3,118,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-190

GNY:6,580,000

GKM: 3,204,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ 970SA

GNY:6,580,000

GKM: 1,418,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SA

GNY:7,080,000

GKM: 3,374,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SBB

GNY:7,080,000

GKM: 3,894,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SB

GNY:6,980,000

GKM: 3,074,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-9700SBB

GNY:6,880,000

GKM: 3,850,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SB

GNY:16,800,000

GKM: 7,060,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-909-GT-09

GNY:6,400,000

GKM: 2,980,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-09

GNY:6,200,000

GKM: 3,150,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-07