PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,600,000

GKM: 1,810,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-700DM

GNY:3,480,000

GKM: 1,610,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-600DM

GNY:3,980,000

GKM: 1,900,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-570S

GNY:3,680,000

GKM: 1,910,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-560S

GNY:6,580,000

GKM: 1,450,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-370

GNY:5,980,000

GKM: 2,439,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-270

GNY:6,180,000

GKM: 3,070,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-290

GNY:5,480,000

GKM: 2,880,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-170

GNY:5,680,000

GKM: 3,160,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-190

GNY:6,580,000

GKM: 3,310,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ 970SA

GNY:6,580,000

GKM: 1,460,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SA

GNY:7,080,000

GKM: 3,400,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SBB

GNY:7,080,000

GKM: 3,940,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-990SB

GNY:6,980,000

GKM: 3,120,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-9700SBB

GNY:6,880,000

GKM: 3,850,000 đ

Máy Hút Mùi Benza BZ-970SB

GNY:16,800,000

GKM: 7,140,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-909-GT-09

GNY:6,400,000

GKM: 2,980,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-09

GNY:6,200,000

GKM: 3,200,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-90-IG-07