PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:7,200,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-72-GT-09

GNY:7,000,000

GKM: 4,800,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-72-GT-07

GNY:3,600,000

GKM: 3,000,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27- SI-07

GNY:3,500,000

GKM: 2,950,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27- SI-06

GNY:3,500,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27-I-06

GNY:3,400,000

GKM: 2,300,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-25-B-07

GNY:5,230,000

GKM: 3,496,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-26-W-07

GNY:4,950,000

GKM: 3,300,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-26-W-06

GNY:12,000,000

GKM: 10,200,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-66-GT-07

GNY:12,000,000

GKM: 7,000,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-66-GT-09

GNY:12,000,000

GKM: 9,920,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-606-GT-09

GNY:6,000,000

GKM: 5,330,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-6688-IG-07

GNY:6,200,000

GKM: 3,970,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-6688-IG-09

GNY:5,800,000

GKM: 4,300,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-69-ISO-07

GNY:5,800,000

GKM: 4,980,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-77-IG-09

GNY:5,600,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-77-IG-07

GNY:8,800,000

GKM: 8,030,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-86-GT-09

GNY:8,600,000

GKM: 6,840,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-86-GT-07