HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

GNY:4,990,000

GKM: 3,990,000 đ

Máy lọc nước nano Geyser 3IVHLux

GNY:9,990,000

GKM: 8,900,000 đ

Máy lọc nước RO Geyser Prestige PМ

GNY:5,990,000

GKM: 4,990,000 đ

Máy lọc nước nano Geyser ultra Bio 421

GNY:5,990,000

GKM: 4,990,000 đ

Máy lọc nước nano Geyser Ultra Bio 431

GNY:5,300,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy lọc nước nhiễm sắt Geyser Bio 341

GNY:6,490,000

GKM: 5,899,000 đ

Máy lọc nước nano Geyser Ewater EW 7000

GNY:4,290,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy lọc nước nano Geyser Kachiusa K01