HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

Máy lọc nước RO Kangaroo KG118
Máy lọc nước RO Kangaroo KG117
Máy lọc nước RO Kangaroo KG116
Máy lọc nước RO Kangaroo KG114
Máy lọc nước RO Kangaroo KG113
Máy lọc nước RO Kangaroo KG112
Máy lọc nước RO Kangaroo lõi ORP KG109
Máy lọc nước RO Kangaroo lõi ORP KG108
Máy lọc nước RO Kangaroo lõi ORP KG107
Máy lọc nước RO Kangaroo KG106
Máy lọc nước RO Kangaroo KG102
Máy lọc nước RO Kangaroo KG105
Máy lọc nước RO Kangaroo KG104
Máy lọc nước Karofi K6I-1
Máy lọc nước Karofi K7I-1
Máy lọc nước Karofi K8I-1
Máy lọc nước Karofi K9I-1
Máy lọc nước Karofi K7IQ-2