HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

GNY:10,300,000

GKM: 8,800,000 đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-2

GNY:9,200,000

GKM: 7,850,000 đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-1E

GNY:8,000,000

GKM: 6,850,000 đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-M-1

GNY:14,300,000

GKM: 12,800,000 đ

Máy lọc nước Aosmith Z7

GNY:11,200,000

GKM: 9,800,000 đ

Máy lọc nước Aosmith Z4

GNY:17,950,000

GKM: 16,800,000 đ

Máy lọc nước Aosmith AR600-U2

GNY:19,890,000

GKM: 18,400,000 đ

Máy lọc nước Aosmith UV AR600-U3