HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

Máy lọc nước Karofi K8IQ-2
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2
Máy lọc nước Karofi K6S
Máy lọc nước Karofi K7S
Máy lọc nước Karofi K8S
Máy lọc nước Karofi K9S
Máy lọc nước Nano Geyer 7 lõi
Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-2

GNY:10,300,000

GKM: 8,800,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-2

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-1E

GNY:9,200,000

GKM: 7,650,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-S-1E

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-M-1

GNY:8,000,000

GKM: 6,650,000đ

Máy lọc nước Aosmith AR75-A-M-1