PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:40,870,000

GKM: 19,799,000 đ

Máy Rửa Bát Bosch SMI65N05EU

GNY:30,500,000

GKM: 30,500,000 đ

Máy Rửa Bát Fagor 2LF- 013 IX

GNY:32,500,000

GKM: 32,500,000 đ

Máy Rửa Bát Fagor 1LF-019SX

GNY:39,400,000

GKM: 39,400,000 đ

Máy Rửa Bát Fagor ES-34X

GNY:26,500,000

GKM: 26,500,000 đ

Máy Rửa Bát Fagor LVF-13X

GNY:34,400,000

GKM: 34,400,000 đ

Máy Rửa Bát Fagor LVF-19X

GNY:19,800,000

GKM: 13,950,000 đ

Máy Rửa Bát Faster FS-401F

GNY:19,800,000

GKM: 11,449,000 đ

Máy Rửa Bát Giovani G-DWF361S

GNY:10,200,000

GKM: 7,070,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP6-3207A

GNY:17,000,000

GKM: 12,770,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP12-9276

GNY:15,300,000

GKM: 13,100,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP 12-9242A

GNY:20,000,000

GKM: 16,060,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP12-J7309E

GNY:18,150,000

GKM: 16,335,000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 - J7309I

GNY:19,450,000

GKM: 17,505,000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12-J7205P

GNY:19,500,000

GKM: 14,090,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP12-J7201

GNY:21,900,000

GKM: 16,292,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP12-J7215

GNY:17,000,000

GKM: 12,890,000 đ

Máy Rửa Bát Âm Tủ Malloca WQP12-9373D

GNY:14,400,000

GKM: 11,090,000 đ

Máy Rửa Bát Malloca WQP12 - 9346B