PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:20,900,000

GKM: 18,810,000 đ

Máy Rửa Bát Munchen MCH5

GNY:19,990,000

GKM: 15,990,000 đ

Máy rửa bát Napoliz NA668DW

GNY:34,600,000

GKM: 31,140,000 đ

Máy Rửa Bát Nardi NLS 65 HL X

GNY:28,600,000

GKM: 25,740,000 đ

Máy Rửa Bát Nardi LSI 6012 SH

GNY:32,600,000

GKM: 29,340,000 đ

Máy Rửa Bát Nardi LSI 6014 HL

GNY:38,900,000

GKM: 33,065,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN25E213EU

GNY:36,760,000

GKM: 26,000,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN25L880EU

GNY:38,900,000

GKM: 33,065,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN25M842EU

GNY:35,400,000

GKM: 30,090,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN26M299EU

GNY:35,600,000

GKM: 30,260,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN25M283EU

GNY:44,600,000

GKM: 37,900,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SK75M532EU

GNY:39,800,000

GKM: 33,830,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SX65M039EU

GNY:32,160,000

GKM: 27,336,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SN64D000EU

GNY:41,200,000

GKM: 35,020,000 đ

Máy Rửa Bát Siemens SX68T095EU

GNY:26,389,000

GKM: 13,656,000 đ

Máy Rửa Bát Teka DW9 55S

GNY:30,789,000

GKM: 19,446,000 đ

Máy Rửa Bát Teka DW8 60S

GNY:40,249,000

GKM: 27,047,000 đ

Máy Rửa Bát Teka DW8 80FI

GNY:21,950,000

GKM: 14,060,000 đ

Máy Rửa Bát Cata FLD 011B