PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

Máy rửa bát Cata FLD 02FB

GNY:25,950,000

GKM: 11,680,000đ

Máy rửa bát Cata FLD 02FB

Máy Rửa Bát Cata FLD 011F

GNY:18,750,000

GKM: 15,500,000đ

Máy Rửa Bát Cata FLD 011F

Máy rửa bát Ariston LBF-5BX-AUS

GNY:19,500,000

GKM: 17,550,000đ

Máy rửa bát Ariston LBF-5BX-AUS

Máy rửa bát Ariston LDF-12M5-X-AUS

GNY:27,000,000

GKM: 24,300,000đ

Máy rửa bát Ariston LDF-12M5-X-AUS

Máy rửa bát Ariston LFB5B010-X

GNY:20,500,000

GKM: 18,450,000đ

Máy rửa bát Ariston LFB5B010-X

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

GNY:24,900,000

GKM: 16,850,000đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

Máy rửa bát Faster FS 402F

GNY:22,850,000

GKM: 15,900,000đ

Máy rửa bát Faster FS 402F

Máy rửa bát Kucy KDW 14A2

GNY:21,980,000

GKM: 17,850,000đ

Máy rửa bát Kucy KDW 14A2

Máy rửa bát Kucy KDW 14A3

GNY:19,800,000

GKM: 16,450,000đ

Máy rửa bát Kucy KDW 14A3

Máy rửa bát Kucy KDW 12

GNY:13,900,000

GKM: 11,200,000đ

Máy rửa bát Kucy KDW 12

Máy rửa bát Brandt VH1225XE

GNY:39,800,000

GKM: 35,800,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1225XE

Máy rửa bát Brandt VH1235X

GNY:37,500,000

GKM: 33,750,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1235X

Máy rửa bát Brandt VH1200X

GNY:36,500,000

GKM: 31,000,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1200X

Máy rửa bát Brandt VH1235J

GNY:36,500,000

GKM: 32,850,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1235J

Máy rửa bát Brandt VH1205JE

GNY:35,500,000

GKM: 32,000,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1205JE

Máy rửa bát Brandt VH1144J

GNY:33,500,000

GKM: 30,150,000đ

Máy rửa bát Brandt VH1144J

Máy rửa bát Brandt VS1009J

GNY:25,900,000

GKM: 19,400,000đ

Máy rửa bát Brandt VS1009J

Máy rửa bát Brandt DFH13117X

GNY:31,900,000

GKM: 28,700,000đ

Máy rửa bát Brandt DFH13117X