PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

Máy rửa bát Brandt DFH1310X

GNY:30,900,000

GKM: 25,300,000đ

Máy rửa bát Brandt DFH1310X

Máy rửa bát Brandt DFC1106S

GNY:23,900,000

GKM: 19,590,000đ

Máy rửa bát Brandt DFC1106S

Máy rửa bát Brandt DFH13114W

GNY:28,200,000

GKM: 23,100,000đ

Máy rửa bát Brandt DFH13114W

Máy rửa bát kết hợp bếp từ Brandt DKH1310IX
Máy rửa bát Napoliz NA 12DW

GNY:22,990,000

GKM: 13,790,000đ

Máy rửa bát Napoliz NA 12DW

Máy rửa bát Napoliz NA 06DW

GNY:14,990,000

GKM: 8,240,000đ

Máy rửa bát Napoliz NA 06DW

Máy Rửa Bát Giovani G-DWF361D

GNY:22,800,000

GKM: 13,500,000đ

Máy Rửa Bát Giovani G-DWF361D

Máy Rửa Bát Ariston LFF8M019

GNY:20,900,000

GKM: 18,990,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LFF8M019

Máy Rửa Bát Ariston LFD11P123

GNY:24,900,000

GKM: 22,500,000đ

Máy Rửa Bát Ariston LFD11P123

Máy Rửa Bát Bomann GSPE 870

GNY:22,900,000

GKM: 20,600,000đ

Máy Rửa Bát Bomann GSPE 870

Máy Rửa Bát Bomann GSPE 786

GNY:18,900,000

GKM: 17,000,000đ

Máy Rửa Bát Bomann GSPE 786

Máy rửa chén Teka DW8 59 FI

GNY:25,509,000

GKM: 20,600,000đ

Máy rửa chén Teka DW8 59 FI

Máy rửa chén Teka LP8 850

GNY:23,089,000

GKM: 19,000,000đ

Máy rửa chén Teka LP8 850

Máy rửa bát Amica ZZM647E

GNY:21,000,000

GKM: 16,790,000đ

Máy rửa bát Amica ZZM647E

Máy rửa bát Amica ZWA649I

GNY:17,990,000

GKM: 15,990,000đ

Máy rửa bát Amica ZWA649I

Máy rửa bát Amica ZWM646IE

GNY:17,990,000

GKM: 15,990,000đ

Máy rửa bát Amica ZWM646IE

Máy rửa bát Bosch SMV24AX02E

GNY:19,170,000

GKM: 14,000,000đ

Máy rửa bát Bosch SMV24AX02E

Máy rửa bát Bosch SMV25CX03E

GNY:20,990,000

GKM: 15,390,000đ

Máy rửa bát Bosch SMV25CX03E