PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

DUNG TÍCH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:21,320,000

GKM: 15,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS25CW01E

GNY:21,320,000

GKM: 16,300,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI25AS02E

GNY:23,570,000

GKM: 16,600,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46GW04E

GNY:25,170,000

GKM: 17,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV58L60EU

GNY:26,650,000

GKM: 19,700,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

GNY:27,990,000

GKM: 20,250,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46MI05E

GNY:28,900,000

GKM: 23,990,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI68MS07E

GNY:33,170,000

GKM: 25,000,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS68TI02E

GNY:38,820,000

GKM: 28,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS88TI01E

GNY:33,170,000

GKM: 28,500,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV68MX03E

GNY:24,000,000

GKM: 15,250,000 đ

MÁY RỬA BÁT BOSCH SKS51E22EU

GNY:25,990,000

GKM: 19,600,000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW HI60B(533.23.210)

GNY:22,990,000

GKM: 18,500,000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C (533.23.200)

GNY:32,000,000

GKM: 19,800,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS46GI05E

GNY:23,800,000

GKM: 17,590,000 đ

Máy rửa chén Kaff KF-S906TFT

GNY:20,800,000

GKM: 15,390,000 đ

Máy rửa chén Kaff KF-DW6S

GNY:19,650,000

GKM: 15,690,000 đ

Máy Rửa Chén Kaff KF-W905

GNY:24,065,000

GKM: 18,100,000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV46KX00E