GNY:15,829,000

GKM: 12,660,000 đ

Máy sấy bát Teka CP 15 GS