PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:9,900,000

GKM: 8,070,000 đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 110-A3B

GNY:9,800,000

GKM: 7,930,000 đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90I

GNY:8,700,000

GKM: 5,790,000 đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90K2

GNY:7,700,000

GKM: 6,070,000 đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90H

GNY:5,700,000

GKM: 3,890,000 đ

Máy Sấy Bát Malloca YLD 53C-A

GNY:6,290,000

GKM: 5,500,000 đ

Máy sấy bát Napoliz NA 820D

GNY:6,490,000

GKM: 5,190,000 đ

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D205

GNY:6,590,000

GKM: 5,272,000 đ

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D209

GNY:5,090,000

GKM: 4,072,000 đ

Máy sấy bát Napoliz NA800D

GNY:5,880,000

GKM: 3,000,000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV-8401

GNY:6,880,000

GKM: 4,670,000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV B338

GNY:7,880,000

GKM: 4,650,000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV B448

GNY:9,880,000

GKM: 4,920,000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV B138

GNY:9,880,000

GKM: 6,500,000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV B238

GNY:6,590,000

GKM: 5,700,000 đ

Máy sấy bát Napoliz NA 830D

GNY:11,990,000

GKM: 9,595,000 đ

Máy sấy bát Napoliz NA D300

GNY:7,590,000

GKM: 6,072,000 đ

Máy sấy bát Napoliz NA D208

GNY:7,500,000

GKM: 5,040,000 đ

Máy sấy bát Napoli NA 208