PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 110-A3B

GNY:9,900,000

GKM: 8,550,000đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 110-A3B

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90I

GNY:9,800,000

GKM: 8,590,000đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90I

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90K2

GNY:8,700,000

GKM: 7,656,000đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90K2

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90H

GNY:7,700,000

GKM: 6,800,000đ

Máy Sấy Bát Malloca ZLD 90H

Máy Sấy Bát Malloca YLD 53C-A

GNY:5,700,000

GKM: 5,016,000đ

Máy Sấy Bát Malloca YLD 53C-A

Máy sấy bát Napoliz NA 820D

GNY:6,290,000

GKM: 5,000,000đ

Máy sấy bát Napoliz NA 820D

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D205

GNY:6,490,000

GKM: 4,200,000đ

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D205

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D209

GNY:6,590,000

GKM: 4,800,000đ

Máy sấy bát âm tủ Napoliz NA-D209

Máy sấy bát Napoliz NA800D

GNY:5,090,000

GKM: 3,500,000đ

Máy sấy bát Napoliz NA800D

Máy sấy bát Sevilla SV-8401

GNY:5,880,000

GKM: 3,150,000đ

Máy sấy bát Sevilla SV-8401

Máy sấy bát Sevilla SV B338

GNY:6,880,000

GKM: 5,160,000đ

Máy sấy bát Sevilla SV B338

Máy sấy bát Sevilla SV B448

GNY:7,880,000

GKM: 4,650,000đ

Máy sấy bát Sevilla SV B448

Máy sấy bát Sevilla SV B138

GNY:9,880,000

GKM: 7,410,000đ

Máy sấy bát Sevilla SV B138

Máy sấy bát Sevilla SV B238

GNY:9,880,000

GKM: 6,500,000đ

Máy sấy bát Sevilla SV B238

Máy sấy bát Napoliz NA 830D

GNY:6,590,000

GKM: 5,200,000đ

Máy sấy bát Napoliz NA 830D

Máy sấy bát Napoliz NA D300

GNY:11,990,000

GKM: 8,400,000đ

Máy sấy bát Napoliz NA D300

Máy sấy bát Napoliz NA D208

GNY:7,590,000

GKM: 6,070,000đ

Máy sấy bát Napoliz NA D208

Máy sấy bát Napoli NA 208

GNY:7,500,000

GKM: 5,100,000đ

Máy sấy bát Napoli NA 208