PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:6,850,000

GKM: 4,560,000 đ

Máy sấy bát Napoli NA 108

GNY:7,500,000

GKM: 4,460,000 đ

Máy sấy bát Napoli NA 308

GNY:6,980,000

GKM: 6,000,000 đ

Máy sấy bát Taka MS60B

GNY:6,980,000

GKM: 5,300,000 đ

Máy sấy bát Taka MS60A

GNY:1

GKM: 1 đ

Máy sấy bát Taka MS100A

GNY:6,800,000

GKM: 4,890,000 đ

Máy sấy bát Binova BI-666 NEO

GNY:15,829,000

GKM: 12,660,000 đ

Máy sấy bát Teka CP 15 GS