GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000 đ

Giá treo nắp vung crome CWJ204A

GNY:165,000

GKM: 150,000 đ

Giá treo giấy ăn crome CWJ207

GNY:176,000

GKM: 160,000 đ

Giá treo dao đơn crome CWJ225B

GNY:946,000

GKM: 860,000 đ

Giá treo để thìa dĩa inox GS601C-1

GNY:1,336,500

GKM: 1,215,000 đ

Giá treo để dao, đũa, gia vị inox GS608

GNY:1,177,000

GKM: 1,070,000 đ

Giá treo để dao, đũa, gia vị inox GS612

GNY:1,336,500

GKM: 1,215,000 đ

Giá treo để gia vị inox

GNY:1,336,500

GKM: 1,215,000 đ

Giá treo để gia vị 2 tầng inox GS 623

GNY:1,177,000

GKM: 1,070,000 đ

Giá treo ống đũa, dao inox GS627

GNY:1,177,000

GKM: 1,070,000 đ

Giá treo ống đũa, gia vị inox GS628

GNY:38,500

GKM: 35,000 đ

Móc treo tường Wellmax CWJ241A

GNY:110,000

GKM: 100,000 đ

Rổ đựng rau, củ, quả Wellmax CWJ240C

GNY:110,000

GKM: 100,000 đ

Đế đỡ cháo Wellmax CWJ303

GNY:396,000

GKM: 360,000 đ

Giá nhựa để đĩa Wellmax K805B