Tủ kho 2 cánh 6 tầng 30 rổ inox
Tủ kho 1 cánh kéo 6 tầng Chrome
Tủ kho 1 cánh kéo 6 tầng inox hộp
Tủ kho inox hộp 2 lớp đáy, cánh mở, giảm chấn
Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

GNY:7,315,000

GKM: 6,650,000đ

Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

GNY:11,000,000

GKM: 10,000,000đ

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng nan, mạ crom - ray giảm chấn
Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145SS

GNY:8,580,000

GKM: 7,722,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145SS

Tủ kho cánh mở Cariny MTX 150TM

GNY:11,990,000

GKM: 10,900,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTX 150TM

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145G

GNY:7,480,000

GKM: 6,800,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145G

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145K

GNY:8,580,000

GKM: 7,722,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145K

Tủ kho cánh xoay ngang Cariny KTX 140TM

GNY:18,150,000

GKM: 16,500,000đ

Tủ kho cánh xoay ngang Cariny KTX 140TM

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140S

GNY:9,680,000

GKM: 8,800,000đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140S

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140G

GNY:8,580,000

GKM: 7,800,000đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140G

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140TS
Tủ kho (cửa cuốn nhôm) Cariny CC 600

GNY:7,150,000

GKM: 6,500,000đ

Tủ kho (cửa cuốn nhôm) Cariny CC 600

Kệ kho tủ dưới đáy melamine Cariny CH 3050
Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HM

GNY:7,634,000

GKM: 6,940,000đ

Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HM

Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HG
Mâm xoay góc 3/4 Cariny MX 270HT