Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HM

GNY:6,380,000

GKM: 5,800,000đ

Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HM

Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HG
Mâm xoay góc 1/2 Cariny MX 180HT
Giá xoay đa năng tủ góc

GNY:5,500,000

GKM: 5,000,000đ

Giá xoay đa năng tủ góc

Giá xoay đa năng tủ góc Lắp cho tủ 1 cánh
Giá xoay tròn đa năng mạ crome

GNY:1,815,000

GKM: 1,650,000đ

Giá xoay tròn đa năng mạ crome

Mâm xoay 1/2 mạ crome 5 lớp

GNY:1,496,000

GKM: 1,360,000đ

Mâm xoay 1/2 mạ crome 5 lớp

Mâm xoay 3/4, để xoong nồi 2 tầng

GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000đ

Mâm xoay 3/4, để xoong nồi 2 tầng

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 273

GNY:6,490,000

GKM: 5,900,000đ

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 273

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 275

GNY:9,020,000

GKM: 8,200,000đ

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 275

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 272

GNY:7,370,000

GKM: 6,700,000đ

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 272

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 271

GNY:7,535,000

GKM: 6,850,000đ

Kệ góc liên hoàn Cariny Angela KG 271

Mâm xoay tròn 360 độ inox
Mâm xoay 3 phần 4 inox
Kệ góc liên hoàn inox nan
Kệ liên hoàn lượn inox
Kệ góc liên hoàn, mở trái/ phải, giảm chấn
Kệ liên hoàn hình lá, mở trái, giảm chấn
Kệ liên hoàn, mở trái/ phải, giảm chấn
Kệ úp bát đĩa di động Wellmax 24A

GNY:4,950,000

GKM: 4,500,000đ

Kệ úp bát đĩa di động Wellmax 24A