GNY:2,420,000

GKM: 2,200,000 đ

Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 3020

GNY:2,750,000

GKM: 2,500,000 đ

Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 2020

GNY:1,980,000

GKM: 1,800,000 đ

Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 1940

GNY:1,760,000

GKM: 1,600,000 đ

Kệ Dao Thớt - Gia Vị Đa Năng Cariny CH 1930

GNY:1,925,000

GKM: 1,750,000 đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1641

GNY:2,090,000

GKM: 1,900,000 đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1635

GNY:1,760,000

GKM: 1,600,000 đ

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1631

GNY:1,705,000

GKM: 1,550,000 đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1621

GNY:1,705,000

GKM: 1,550,000 đ

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1620