Giá bát đĩa 3 tầng Inox ( Tiêu chuẩn Đức) Wellmax SJ304-3
Kệ kho 2 tầng di động, lắp tủ trên có hệ trợ lực
Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 3020
Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 2020
Kệ đa năng thép mạ crom Cariny CH 1940
Kệ Dao Thớt - Gia Vị Đa Năng Cariny CH 1930
Kệ gia vị 3 tầng thép mạ crom Cariny CH 1920
Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1642
Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1641

GNY:1,925,000

GKM: 1,750,000đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1641

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1640
Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1635

GNY:1,815,000

GKM: 1,650,000đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1635

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1631

GNY:1,760,000

GKM: 1,600,000đ

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1631

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1621

GNY:1,705,000

GKM: 1,550,000đ

Kệ dao thớt inox sợi Cariny CS 1621

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1620

GNY:1,705,000

GKM: 1,550,000đ

Kệ gia vị inox sợi Cariny CS 1620

Kệ đa năng inox hộp, vách kính Cariny CK 1841
Kệ đa năng inox hộp, vách kính Cariny CK 1840
Kệ đa năng inox hộp, vách kính Cariny CK 1835
Kệ đa năng inox hộp, vách kính Cariny CK 1830
Kệ đa năng inox hộp, vách kính Cariny CK 1820