HÃNG SẢN XUẤT

STANDARD

GNY:1

GKM: 1đ

STANDARD

Ray hộp mạ inox mờ, ngăn kéo thấp Cariny Horina SA1-450/500
Ray hộp inox 304 vách kính Cariny Horina SS3-450/500
Ray hộp inox 304 xước mờ Cariny Horina SS1-450/500
Ray hộp thép sơn tĩnh điện vách kính Horina ST3-450/500
Ray hộp thép sơn tĩnh điện trắng Horina ST1-450/500
Ray âm thép mạ kẽm, kéo ra toàn phần Cariny Excela SGR
Ray âm thép mạ kẽm, kéo ra toàn phần Cariny Excela SBL
Ray âm thép mạ kẽm, mở 3/4 Cariny Excela P34
Ray bi 3 tầng Cariny Rayola RBG

GNY:121,000

GKM: 110,000đ

Ray bi 3 tầng Cariny Rayola RBG

Ray bi 3 tầng, inox 202 Cariny Rayola RSS