GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000 đ

Tay nâng 2 cánh tủ trên Cariny Jupita HF 21