GNY:3,410,000

GKM: 3,100,000 đ

Tay nâng 2 cánh HF

GNY:2,640,000

GKM: 2,400,000 đ

Tay nâng Hettich HK