HÃNG SẢN XUẤT

Tay nâng 2 cánh tủ trên Cariny Jupita HF 21
Tay nâng 2 cánh tủ trên Cariny Jupita HF 22
Tay nâng 1 cánh buffering Cariny Jupita HK 3
Tay nâng 1 cánh heavy Cariny Jupita HK 2
Tay nâng 1 cánh medium Cariny Jupita HK-1
Tay nâng 2 cánh HF

GNY:3,410,000

GKM: 3,100,000đ

Tay nâng 2 cánh HF

Tay nâng Hettich HK

GNY:2,640,000

GKM: 2,400,000đ

Tay nâng Hettich HK

AVENTOS HK-Stay nâng loại nhỏ
AVENTOS HKcánh cửa mở lên 107 độ
AVENTOS HLcánh cửa mở lên song song
AVENTOS HScánh cửa mở xoay lên trên
AVENTOS HF Tay nâng cho cánh cửa đôi
Tay nâng thủy lực Wellmax K- 201

GNY:110,000

GKM: 100,000đ

Tay nâng thủy lực Wellmax K- 201

Tay nâng thủy lực Pistong C05-1/ C05-2
Đầu bịt tay nắm âm Wellmax C088