GNY:20,152,000

GKM: 13,500,000 đ

Bếp từ Cata IB 0722 DC

GNY:8,900,000

GKM: 5,500,000 đ

Hút mùi Topy TP 722S

GNY:4,500,000

GKM: 3,500,000 đ

Chậu rửa bát Kobesi 8245 (304)

GNY:4,500,000

GKM: 3,500,000 đ

Chậu rửa bát Pieno sus 304 KT 8245

GNY:3,900,000

GKM: 2,900,000 đ

Chậu rửa bát inox Korea 8245

GNY:22,490,000

GKM: 19,840,000 đ

Bếp từ đôi Hafele HC-I772A

GNY:22,999,000

GKM: 20,000,000 đ

Bếp từ Hafele HC-I603B

GNY:23,990,000

GKM: 21,990,000 đ

Bếp Từ Hafele HC-I604A

GNY:15,790,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp từ domino Hafele HC-I302B

GNY:16,990,000

GKM: 15,990,000 đ

Bếp Điện hafele HC-R772A

GNY:14,900,000

GKM: 13,990,000 đ

Bếp Điện Hafele HC-R603B

GNY:6,900,000

GKM: 6,000,000 đ

Bếp Gas HC-G802A

GNY:30,390,000

GKM: 29,390,000 đ

Bếp điện từ HC-M773A

GNY:24,990,000

GKM: 23,990,000 đ

Bếp từ ba Hafele HC-I773B

GNY:6,050,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK- HT170E

GNY:25,990,000

GKM: 19,600,000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW HI60B(533.23.210)

GNY:22,990,000

GKM: 18,500,000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C (533.23.200)

GNY:6,500,000

GKM: 3,500,000 đ

Máy hút mùi AB 702SL

GNY:10,990,000

GKM: 6,990,000 đ

Bếp từ Faster FS 628I

GNY:10,990,000

GKM: 6,990,000 đ

Bếp điện từ Faster FS 628HI