GNY:23,800,000

GKM: 21,700,000 đ

Bếp điên từ Munchen GM 5860