GNY:2,090,000

GKM: 1,900,000 đ

Thùng gạo mặt kính trắng Cariny TGK 300

GNY:2,090,000

GKM: 1,900,000 đ

Thùng gạo mặt kính đen Cariny TGK 301

GNY:2,310,000

GKM: 2,100,000 đ

Thùng gạo mặt kính 2 ngăn Cariny TGK 302

GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000 đ

Thùng gạo Cariny TGA 250

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000 đ

Thùng gạo Cariny TGM 301

GNY:1

GKM: 1 đ

Thùng gạo Cariny TGA 450

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000 đ

Thùng gạo Cariny TGA 300

GNY:1,540,000

GKM: 1,400,000 đ

Thùng gạo Cariny TGA 200