Thùng gạo mặt kính trắng Cariny TGK 300
Thùng gạo mặt kính đen Cariny TGK 301
Thùng gạo mặt kính 2 ngăn Cariny TGK 302
Thùng gạo Cariny TGA 250

GNY:1,650,000

GKM: 1,500,000đ

Thùng gạo Cariny TGA 250

Thùng gạo Cariny TGM 301

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000đ

Thùng gạo Cariny TGM 301

Thùng gạo Cariny TGA 450
Thùng gạo Cariny TGA 300

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000đ

Thùng gạo Cariny TGA 300

Thùng gạo Cariny TGA 200

GNY:1,540,000

GKM: 1,400,000đ

Thùng gạo Cariny TGA 200