GNY:2,420,000

GKM: 2,200,000 đ

Thùng gạo đa năng Wellmax B-45

GNY:1,210,000

GKM: 1,100,000 đ

Thùng gạo gắn cánh 10kg Wellmax B-10

GNY:2,050,000

GKM: 1,860,000 đ

Thùng gạo 25 kg, mặt gương Wellmax B30-A