Thùng gạo điện tử 15kg, 1 nấc lấy gạo cạnh Wellmax MX-23
Thùng gạo kiểu nhật, 1 nút nhấn Wellmax B-17
Thùng gạo inox 25kg , 1 nấc lấy gạo Wellmax MX-12
Thùng gạo đa năng Wellmax B-45

GNY:2,420,000

GKM: 2,200,000đ

Thùng gạo đa năng Wellmax B-45

Thùng gạo gắn cánh, lấy gạo cạnh ( 20kg) Wellmax B-22
Thùng gạo gắn cánh 10kg Wellmax B-10

GNY:1,210,000

GKM: 1,100,000đ

Thùng gạo gắn cánh 10kg Wellmax B-10

Thùng gạo 20 kg, có 2 nấc lấy gạo Wellmax MX-18
Thùng gạo gắn cánh, chữ nhật 20 kg Wellmax BM-30
Thùng gạo gắn cánh, chữ nhật 20 kg Wellmax BT-30
Thùng gạo 25 kg, mặt gương Wellmax B30-A
Thùng gạo 25 kg, mặt gương ( nút xoay) Wellmax MX-19