GNY:550,000

GKM: 500,000 đ

Thùng rác inox 8l Cariny TR1 8l

GNY:660,000

GKM: 600,000 đ

Thùng rác inox Cariny 14L TR1 14l

GNY:1,980,000

GKM: 1,800,000 đ

Thùng rác cảm ứng inox 304 Cariny TRS