GNY:605,000

GKM: 550,000 đ

Thùng đựng rác đơn inox SLG001-8L