HÃNG SẢN XUẤT

GNY:550,000

GKM: 500,000 đ

Thùng rác inox 8l Cariny TR1 8l

GNY:660,000

GKM: 600,000 đ

Thùng rác inox Cariny 14L TR1 14l

GNY:1,980,000

GKM: 1,800,000 đ

Thùng rác cảm ứng inox 304 Cariny TRS

GNY:605,000

GKM: 550,000 đ

Thùng đựng rác đơn inox SLG001-8L

GNY:2,700,000

GKM: 2,430,000 đ

Thùng rác đôi Faster FS DB20D

GNY:1,090,000

GKM: 981,000 đ

Thùng rác gắn cánh Faster FS DB14L