11/11/2016 9:26:08 SA
á
19/06/2016 15:20
Bếp gas không còn xa lạ gì với các gia đình Việt, hầu hết người tiêu dùng đã quen với việc sử dụng bếp gas, tuy nhiên nhiều loại bếp như bếp gas âm, bếp gas dương...có các công năng cũng như các ưu điểm nhược điểm riêng biệt.