19/06/2016 15:12
Bếp là trung tâm, là linh hồn của ngôi nhà, là nơi gia đình quây quần sum họp. Cũng vì thế mà bếp vẫn luôn được đầu tư nhiều nhất cả ở góc độ kiến trúc và kinh tế.