Tủ kho inox hộp 2 lớp đáy, cánh mở, giảm chấn
Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

GNY:7,315,000

GKM: 6,650,000đ

Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

GNY:11,000,000

GKM: 10,000,000đ

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng nan, mạ crom - ray giảm chấn