GNY:7,315,000

GKM: 6,650,000 đ

Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

GNY:11,000,000

GKM: 10,000,000 đ

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

GNY:8,580,000

GKM: 7,800,000 đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145SS

GNY:11,990,000

GKM: 10,900,000 đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTX 150TM

GNY:7,480,000

GKM: 6,800,000 đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145G

GNY:8,580,000

GKM: 7,800,000 đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145K

GNY:18,150,000

GKM: 16,500,000 đ

Tủ kho cánh xoay ngang Cariny KTX 140TM

GNY:9,680,000

GKM: 8,800,000 đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140S

GNY:8,580,000

GKM: 7,800,000 đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140G

GNY:7,150,000

GKM: 6,500,000 đ

Tủ kho (cửa cuốn nhôm) Cariny CC 600

GNY:3,740,000

GKM: 3,400,000 đ

Kệ kho tủ dưới đáy melamine Cariny CH 3050

GNY:10,700,000

GKM: 9,630,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster KBM51820S

GNY:8,800,000

GKM: 5,920,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1619S

GNY:7,950,000

GKM: 7,149,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1215S