Tủ kho 2 cánh 6 tầng 30 rổ inox
Tủ kho 1 cánh kéo 6 tầng Chrome
Tủ kho 1 cánh kéo 6 tầng inox hộp
Tủ kho inox hộp 2 lớp đáy, cánh mở, giảm chấn
Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

GNY:7,315,000

GKM: 6,650,000đ

Tủ kho cánh mở- ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

GNY:11,000,000

GKM: 10,000,000đ

Tủ kho 6 tầng 36 rổ ray giảm chấn

Tủ kho 6 tầng nan, mạ crom - ray giảm chấn
Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145SS

GNY:8,580,000

GKM: 7,722,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145SS

Tủ kho cánh mở Cariny MTX 150TM

GNY:11,990,000

GKM: 10,900,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTX 150TM

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145G

GNY:7,480,000

GKM: 6,800,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145G

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145K

GNY:8,580,000

GKM: 7,722,000đ

Tủ kho cánh mở Cariny MTK 145K

Tủ kho cánh xoay ngang Cariny KTX 140TM

GNY:18,150,000

GKM: 16,500,000đ

Tủ kho cánh xoay ngang Cariny KTX 140TM

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140S

GNY:9,680,000

GKM: 8,800,000đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140S

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140G

GNY:8,580,000

GKM: 7,800,000đ

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140G

Tủ kho cánh kéo thẳng Cariny KTK 140TS
Tủ kho (cửa cuốn nhôm) Cariny CC 600

GNY:7,150,000

GKM: 6,500,000đ

Tủ kho (cửa cuốn nhôm) Cariny CC 600

Kệ kho tủ dưới đáy melamine Cariny CH 3050
Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster KBM51820S
Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1619S
Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1215S