GNY:2,090,000

GKM: 1,690,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Cold Water Tap 589.04.300

GNY:2,063,000

GKM: 1,842,000 đ

Vòi rửa bát Hafele 485.61.004

GNY:2,063,600

GKM: 1,884,000 đ

Vòi rửa bát Hafele 485.61.002

GNY:2,010,000

GKM: 1,821,000 đ

Vòi Hafele lạnh 485.04.301

GNY:5,768,000

GKM: 4,800,000 đ

Vòi rửa HAFELE 495.50.002

GNY:2,072,400

GKM: 1,970,000 đ

Vòi rửa HAFELE 495.50.003

GNY:2,850,000

GKM: 2,350,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Eurolever

GNY:3,685,000

GKM: 3,090,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Coronda

GNY:2,563,000

GKM: 2,079,000 đ

Vòi Rửa Bát Hafele Kappa

GNY:12,221,000

GKM: 10,000,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancolinus S

GNY:3,278,000

GKM: 2,559,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancomida 569.04.240

GNY:3,828,000

GKM: 3,444,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancomida 569.06.280

GNY:21,175,000

GKM: 19,057,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancoculina S

GNY:3,795,000

GKM: 3,230,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancomida

GNY:9,812,000

GKM: 8,330,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancolinus S 565.68.250

GNY:3,190,000

GKM: 2,539,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Luca

GNY:1,914,000

GKM: 1,529,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Antonio

GNY:11,537,000

GKM: 1,359,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Matteo

GNY:2,024,000

GKM: 1,639,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Diego