GNY:9,119,000

GKM: 7,940,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

GNY:10,659,000

GKM: 9,593,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka INX 983

GNY:8,129,000

GKM: 3,789,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka INX 914

GNY:8,580,000

GKM: 3,889,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

GNY:7,689,000

GKM: 6,535,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

GNY:8,129,000

GKM: 7,200,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

GNY:3,298,000

GKM: 2,800,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MB2

GNY:6,790,000

GKM: 5,700,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Kobe

GNY:2,079,000

GKM: 1,766,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MT 302

GNY:4,719,000

GKM: 4,210,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

GNY:4,059

GKM: 3,670,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka ARES

GNY:1,859,000

GKM: 1,766,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MF2

GNY:11,429,000

GKM: 9,710,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MY 202

GNY:8,899,000

GKM: 7,565,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Icon White

GNY:6,369,000

GKM: 5,413,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Frame

GNY:9,779,000

GKM: 8,312,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka Icon black

GNY:10,659,000

GKM: 9,060,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka OS 201

GNY:6,919,000

GKM: 6,070,000 đ

Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)