PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:9,650,000

GKM: 7,500,000 đ

Vòi rửa bát AMTS AM 8688

GNY:9,650,000

GKM: 7,500,000 đ

Vòi rửa bát Topy TP 8688

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát AMTS AM 5500

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát Kobeshi 304

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát Pieno 2030