PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

Vòi rửa bát Topy TP4200
Vòi rửa bát AMTS AM 8688

GNY:9,650,000

GKM: 7,500,000đ

Vòi rửa bát AMTS AM 8688

Vòi rửa bát Topy TP 8688

GNY:9,650,000

GKM: 7,500,000đ

Vòi rửa bát Topy TP 8688

Vòi rửa bát AMTS AM 5500

GNY:2,500,000

GKM: 1,290,000đ

Vòi rửa bát AMTS AM 5500

Vòi rửa bát kéo rút Bancoot BCRD 01

GNY:2,600,000

GKM: 1,600,000đ

Vòi rửa bát kéo rút Bancoot BCRD 01