PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:9,650,000

GKM: 7,500,000 đ

Vòi rửa bát AMTS AM 8688

GNY:9,650,000

GKM: 7,380,000 đ

Vòi rửa bát Topy TP 8688

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát AMTS AM 5500

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát Kobeshi 304

GNY:2,500,000

GKM: 1,800,000 đ

Vòi rửa bát Pieno 2030

GNY:3,250,000

GKM: 1,850,000 đ

Vòi rửa bát kobesi 809

GNY:3,500,000

GKM: 0 đ

Vòi rửa bát Kobesi 807

GNY:2,850,000

GKM: 1,650,000 đ

Vòi rửa bát Kobesi 804

GNY:3,200,000

GKM: 1,990,000 đ

Vòi rửa bát Kobesi 805

GNY:1,900,000

GKM: 1,200,000 đ

Vòi rửa bát Kobesi 409

GNY:2,750,000

GKM: 1,900,000 đ

Vòi rửa bát Kobesi 308

GNY:4,850,000

GKM: 2,250,000 đ

Vòi rứa bát Kobesi 3009 RO

GNY:4,500,000

GKM: 2,100,000 đ

Vòi rửa bát Kobesi 3007 RO

GNY:2,000,000

GKM: 0 đ

Vòi Tokado 3800 TKD

GNY:2,500,000

GKM: 0 đ

Vòi rửa bát Tokado 3800 TKD

GNY:2,500,000

GKM: 0 đ

Vòi rửa bát Tokado 5800 TKD

GNY:3,500,000

GKM: 0 đ

Vòi rửa bát Tokado 6800 TKD