PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:8,476,000

GKM: 7,204,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Concetto 1

GNY:7,028,000

GKM: 5,973,000 đ

Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Eurostyle OHM

GNY:7,293,000

GKM: 6,200,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G 2665

GNY:5,950,000

GKM: 5,350,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G 2780

GNY:3,950,000

GKM: 3,550,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G 2411

GNY:4,450,000

GKM: 4,000,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G 2551

GNY:6,500,000

GKM: 5,100,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G 2521

GNY:6,950,000

GKM: 6,200,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G S550P

GNY:7,350,000

GKM: 6,250,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny G S550P 2

GNY:2,950,000

GKM: 2,600,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny I 2451

GNY:9,950,000

GKM: 8,955,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny I 2388

GNY:5,445,000

GKM: 4,820,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny KRP85268

GNY:5,390,000

GKM: 4,582,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny KNT 81066

GNY:3,500,000

GKM: 2,400,000 đ

Vòi Rửa Bát Cariny KNX1279