PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

Vòi Rửa Bát Cariny KPP 87267
Vòi Rửa Bát Cariny KNN 8249
Vòi Rửa Bát Cata CBB-A

GNY:1,500,000

GKM: 800,000đ

Vòi Rửa Bát Cata CBB-A

Vòi Rửa Bát Cata CMA

GNY:2,800,000

GKM: 2,000,000đ

Vòi Rửa Bát Cata CMA

Vòi Rửa Bát Cata CME

GNY:3,200,000

GKM: 1,640,000đ

Vòi Rửa Bát Cata CME

Vòi Rửa Bát Cata CDA

GNY:5,500,000

GKM: 4,150,000đ

Vòi Rửa Bát Cata CDA

Vòi Rửa Bát Cata CBA

GNY:1,800,000

GKM: 1,090,000đ

Vòi Rửa Bát Cata CBA

Vòi Rửa Bát Cata FT - 37

GNY:3,750,000

GKM: 2,960,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 37

Vòi Rửa Bát Cata FT - 32

GNY:3,150,000

GKM: 2,290,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 32

Vòi Rửa Bát Cata FT - 35

GNY:4,350,000

GKM: 3,650,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 35

Vòi Rửa Bát Cata FT - 31

GNY:2,950,000

GKM: 2,050,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 31

Vòi Rửa Bát Cata FT - 34

GNY:3,500,000

GKM: 2,740,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 34

Vòi Rửa Bát Cata FT - 36

GNY:3,950,000

GKM: 3,250,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 36

Vòi Rửa Bát Cata FLR

GNY:9,000,000

GKM: 7,650,000đ

Vòi Rửa Bát Cata FLR

Vòi Rửa Bát Fagor GDJ-CR

GNY:9,450,000

GKM: 7,087,500đ

Vòi Rửa Bát Fagor GDJ-CR

Vòi Rửa Bát Fagor GCA-CR

GNY:3,400,000

GKM: 2,550,000đ

Vòi Rửa Bát Fagor GCA-CR

Vòi Rửa Bát Fagor GCB-CR

GNY:2,850,000

GKM: 2,137,000đ

Vòi Rửa Bát Fagor GCB-CR

Vòi rửa bát Hafele Cold Water Tap 589.04.300