PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:1,500,000

GKM: 800,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata CBB-A

GNY:2,800,000

GKM: 2,300,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata CMA

GNY:3,200,000

GKM: 2,750,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata CME

GNY:5,500,000

GKM: 4,150,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata CDA

GNY:1,800,000

GKM: 1,512,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata CBA

GNY:3,750,000

GKM: 3,150,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 37

GNY:3,150,000

GKM: 2,290,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 32

GNY:4,350,000

GKM: 3,698,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 35

GNY:2,950,000

GKM: 2,400,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 31

GNY:3,500,000

GKM: 2,750,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 34

GNY:3,950,000

GKM: 3,300,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FT - 36

GNY:9,000,000

GKM: 7,650,000 đ

Vòi Rửa Bát Cata FLR

GNY:9,450,000

GKM: 9,450,000 đ

Vòi Rửa Bát Fagor GDJ-CR

GNY:3,400,000

GKM: 3,400,000 đ

Vòi Rửa Bát Fagor GCA-CR

GNY:2,850,000

GKM: 2,850,000 đ

Vòi Rửa Bát Fagor GCB-CR

GNY:2,090,000

GKM: 1,690,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Cold Water Tap 589.04.300