PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:2,063,000

GKM: 1,842,000 đ

Vòi rửa bát Hafele 485.61.004

GNY:2,063,600

GKM: 1,884,000 đ

Vòi rửa bát Hafele 485.61.002

GNY:2,010,000

GKM: 1,821,000 đ

Vòi Hafele lạnh 485.04.301

GNY:5,768,000

GKM: 4,800,000 đ

Vòi rửa HAFELE 495.50.002

GNY:2,072,400

GKM: 1,970,000 đ

Vòi rửa HAFELE 495.50.003

GNY:2,850,000

GKM: 2,350,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Eurolever

GNY:3,685,000

GKM: 3,090,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Coronda

GNY:2,563,000

GKM: 2,079,000 đ

Vòi Rửa Bát Hafele Kappa

GNY:4,849,000

GKM: 4,849,000 đ

Vòi rửa nóng lạnh 840 Minimalist

GNY:5,445,000

GKM: 5,445,000 đ

Vòi rửa Blancofiness

GNY:1,980,000

GKM: 1,980,000 đ

Vòi rửa Blancodaras

GNY:3,465,000

GKM: 3,465,000 đ

Vòi rửa bát Blancomida-L

GNY:3,278,000

GKM: 3,278,000 đ

Vòi rửa Blancomida

GNY:9,812,000

GKM: 9,812,000 đ

Vòi Rửa Bát Blancolinus-s

GNY:19,140,000

GKM: 17,226,000 đ

Vòi rửa Blancoculina-s

GNY:12,221,000

GKM: 10,000,000 đ

Vòi rửa bát Hafele Blancolinus S

GNY:15,290,000

GKM: 13,760,000 đ

Giá vòi rửa Blancopylos-s white

GNY:15,290,000

GKM: 13,760,000 đ

Vòi rửa Blancopylos-s màu đen