PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

Bình xịt xà phòng Napoli Expression CO2
Vòi rửa bát Napoli LD 403B

GNY:2,350,000

GKM: 1,660,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 403B

Vòi rửa bát Napoli LD 113B

GNY:2,250,000

GKM: 1,550,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 113B

Vòi rửa bát Napoli LD 801B

GNY:2,050,000

GKM: 1,400,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 801B

Vòi rửa bát Napoli LD 601B

GNY:2,150,000

GKM: 1,490,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 601B

Vòi rửa bát Napoli LD 9807D

GNY:1,900,000

GKM: 1,299,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 9807D

Chậu rửa bát Napoli LD-85008A

GNY:1,800,000

GKM: 1,110,000đ

Chậu rửa bát Napoli LD-85008A

Vòi rửa bát Napoli LD 15811

GNY:1,950,000

GKM: 1,200,000đ

Vòi rửa bát Napoli LD 15811

Vòi rửa bát Napoliz NA 107CR

GNY:3,590,000

GKM: 2,310,000đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 107CR

Vòi rửa bát Napoliz NA 106CR

GNY:2,690,000

GKM: 1,670,000đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 106CR

Vòi rửa bát Napoliz NA 105CR

GNY:1,990,000

GKM: 1,130,000đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 105CR

Vòi Rửa Bát Nardi GMCK SL

GNY:7,800,000

GKM: 6,100,000đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCK SL

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JB

GNY:6,800,000

GKM: 6,100,000đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JB

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JN

GNY:6,800,000

GKM: 6,080,000đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JN

Vòi Rửa Bát Nardi GMC W

GNY:6,800,000

GKM: 5,999,000đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMC W

Vòi Rửa Romal Y 1379

GNY:3,500,000

GKM: 2,490,000đ

Vòi Rửa Romal Y 1379

Vòi Rửa Romal RF 9124

GNY:4,000,000

GKM: 3,190,000đ

Vòi Rửa Romal RF 9124

Vòi rửa Romal RF-6108

GNY:4,000,000

GKM: 3,300,000đ

Vòi rửa Romal RF-6108