PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

BAUER

GNY:330,000

GKM: 280,000 đ

Bình xịt xà phòng Napoli Expression CO2

GNY:2,350,000

GKM: 1,644,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 403B

GNY:2,250,000

GKM: 1,550,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 113B

GNY:2,050,000

GKM: 1,390,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 801B

GNY:2,150,000

GKM: 1,469,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 601B

GNY:1,900,000

GKM: 1,299,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 9807D

GNY:1,800,000

GKM: 1,090,000 đ

Chậu rửa bát Napoli LD-85008A

GNY:1,950,000

GKM: 1,200,000 đ

Vòi rửa bát Napoli LD 15811

GNY:3,590,000

GKM: 2,872,000 đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 107CR

GNY:2,690,000

GKM: 2,150,000 đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 106CR

GNY:1,990,000

GKM: 1,592,000 đ

Vòi rửa bát Napoliz NA 105CR

GNY:7,800,000

GKM: 7,020,000 đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCK SL

GNY:6,800,000

GKM: 6,120,000 đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JB

GNY:6,800,000

GKM: 6,120,000 đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMCA JN

GNY:6,800,000

GKM: 6,120,000 đ

Vòi Rửa Bát Nardi GMC W

GNY:3,500,000

GKM: 2,490,000 đ

Vòi Rửa Romal Y 1379

GNY:4,000,000

GKM: 3,190,000 đ

Vòi Rửa Romal RF 9124

GNY:4,000,000

GKM: 3,190,000 đ

Vòi rửa Romal RF-6108