GNY:6,590,000

GKM: 5,500,000 đ

Bộ nồi từ Berndes GE

GNY:6,990,000

GKM: 5,650,000 đ

Bộ nồi từ Berndes JU

GNY:7,590,000

GKM: 6,500,000 đ

Bộ nồi từ Berndes BL

GNY:7,590,000

GKM: 6,500,000 đ

Bộ nồi từ Berndes BS

GNY:4,990,000

GKM: 4,150,000 đ

Nồi hấp Berndes B24

GNY:3,590,000

GKM: 2,590,000 đ

Nồi hấp Berndes I16

GNY:2,990,000

GKM: 2,390,000 đ

Chảo từ Berndes M24

GNY:3,290,000

GKM: 2,690,000 đ

Chảo từ Berndes M28

GNY:3,590,000

GKM: 2,990,000 đ

Chảo từ Berndes MS28

GNY:3,190,000

GKM: 2,550,000 đ

Chảo từ Berndes FS24

GNY:3,390,000

GKM: 2,750,000 đ

Chảo từ Berndes FS28

GNY:3,890,000

GKM: 3,250,000 đ

Chảo từ Berndes FS30

GNY:3,790,000

GKM: 3,150,000 đ

Chảo từ Berndes WS28

GNY:2,990,000

GKM: 2,150,000 đ

Chảo từ Berndes FB24

GNY:3,490,000

GKM: 2,750,000 đ

Chảo từ Berndes SB28

GNY:3,690,000

GKM: 2,810,000 đ

Chảo từ Berndes WB28

GNY:3,890,000

GKM: 2,980,000 đ

Chảo từ Berndes B28

GNY:4,190,000

GKM: 3,180,000 đ

Chảo từ Berndes SS28

GNY:2,680,000

GKM: 2,090,000 đ

Chảo từ Berndes SI24

GNY:2,980,000

GKM: 2,390,000 đ

Chảo từ Berndes SI28