Bộ nồi từ Berndes GE

GNY:6,590,000

GKM: 5,500,000đ

Bộ nồi từ Berndes GE

Bộ nồi từ Berndes JU

GNY:6,990,000

GKM: 5,650,000đ

Bộ nồi từ Berndes JU

Bộ nồi từ Berndes BL

GNY:7,590,000

GKM: 6,500,000đ

Bộ nồi từ Berndes BL

Bộ nồi từ Berndes BS

GNY:7,590,000

GKM: 6,500,000đ

Bộ nồi từ Berndes BS

Nồi hấp Berndes B24

GNY:4,990,000

GKM: 4,150,000đ

Nồi hấp Berndes B24

Nồi hấp Berndes I16

GNY:3,590,000

GKM: 2,590,000đ

Nồi hấp Berndes I16

Chảo từ  Berndes M24

GNY:2,990,000

GKM: 2,390,000đ

Chảo từ Berndes M24

Chảo từ  Berndes M28

GNY:3,290,000

GKM: 2,690,000đ

Chảo từ Berndes M28

Chảo từ  Berndes MS28

GNY:3,590,000

GKM: 2,990,000đ

Chảo từ Berndes MS28

Chảo từ  Berndes FS24

GNY:3,190,000

GKM: 2,550,000đ

Chảo từ Berndes FS24

Chảo từ  Berndes FS28

GNY:3,390,000

GKM: 2,750,000đ

Chảo từ Berndes FS28

Chảo từ  Berndes FS30

GNY:3,890,000

GKM: 3,250,000đ

Chảo từ Berndes FS30

Chảo từ  Berndes WS28

GNY:3,790,000

GKM: 3,150,000đ

Chảo từ Berndes WS28

Chảo từ  Berndes FB24

GNY:2,990,000

GKM: 2,150,000đ

Chảo từ Berndes FB24

Chảo từ Berndes SB28

GNY:3,490,000

GKM: 2,750,000đ

Chảo từ Berndes SB28

Chảo từ Berndes WB28

GNY:3,690,000

GKM: 2,810,000đ

Chảo từ Berndes WB28

Chảo từ Berndes B28

GNY:3,890,000

GKM: 2,980,000đ

Chảo từ Berndes B28

Chảo từ Berndes SS28

GNY:4,190,000

GKM: 3,180,000đ

Chảo từ Berndes SS28

Chảo từ Berndes SI24

GNY:2,680,000

GKM: 2,090,000đ

Chảo từ Berndes SI24

Chảo từ Berndes SI28

GNY:2,980,000

GKM: 2,390,000đ

Chảo từ Berndes SI28