PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

HÃNG SẢN XUẤT

Chảo từ  Berndes FA28B

GNY:3,290,000

GKM: 2,580,000đ

Chảo từ Berndes FA28B

Chảo từ  Berndes FA28R

GNY:3,290,000

GKM: 2,580,000đ

Chảo từ Berndes FA28R

Chảo từ  Berndes FA28W

GNY:3,290,000

GKM: 2,580,000đ

Chảo từ Berndes FA28W

Chảo từ  Serndes SA28W

GNY:3,890,000

GKM: 2,980,000đ

Chảo từ Serndes SA28W

Chảo từ  Serndes SA28B

GNY:3,890,000

GKM: 2,980,000đ

Chảo từ Serndes SA28B

Chảo từ  Serndes FA28R

GNY:3,890,000

GKM: 2,980,000đ

Chảo từ Serndes FA28R

Chảo từ  Serndes WS28

GNY:3,990,000

GKM: 3,250,000đ

Chảo từ Serndes WS28

Chảo từ Berndes FS24

GNY:3,290,000

GKM: 2,450,000đ

Chảo từ Berndes FS24

Chảo từ Berndes SS28

GNY:3,790,000

GKM: 2,990,000đ

Chảo từ Berndes SS28

Chảo từ Berndes SSV28W

GNY:5,490,000

GKM: 4,590,000đ

Chảo từ Berndes SSV28W

Chảo từ Berndes WI28

GNY:3,690,000

GKM: 2,990,000đ

Chảo từ Berndes WI28

Chảo từ Elmich 2356344

GNY:450,000

GKM: 400,000đ

Chảo từ Elmich 2356344

Bộ nồi chảo ELo NL

GNY:5,900,000

GKM: 4,500,000đ

Bộ nồi chảo ELo NL