GNY:7,590,000

GKM: 6,830,000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

GNY:8,500,000

GKM: 6,490,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A

GNY:19,600,000

GKM: 13,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 22E