GNY:7,590,000

GKM: 3,500,000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

GNY:8,500,000

GKM: 3,980,000 đ

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH DHL32A