GNY:23,600,000

GKM: 16,040,000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 272E