GNY:23,600,000

GKM: 23,600,000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 272E