GNY:23,600,000

GKM: 13,900,000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 272E