GNY:1,200,000

GKM: 1,080,000 đ

Giá úp bát đĩa Faster FS RS700S

GNY:1,128,000

GKM: 1,015,000 đ

Giá úp bát 2 tầng Faster FS RS900

GNY:9,150,000

GKM: 8,235,000 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS KBM80DS

GNY:7,900,000

GKM: 7,110 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS EB900SP

GNY:14,500,000

GKM: 13,050,000 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS KBM80J

GNY:2,648,000

GKM: 2,383,000 đ

Giá úp bát tủ dưới Faster FS BP900SP

GNY:2,439,000

GKM: 2,195,000 đ

Giá xoong nồi tủ dưới Faster FS DB900SP